Endnu en gang er det tydeligt for verden, at geopolitiske interesser og imperialistiske kappestridigheder har store sociale konsekvenser og kan føre til krig. Tusindvis af civile er blevet tvunget på flugt efter Ruslands invasion af Ukraine, og dødstallene stiger dag for dag. Årsagen til krigen er Ruslands og “Vestens” strid om, hvem der skal dominere Ukraine både økonomisk og militært.

 

Ukraine har på flere måder en vigtig geografisk position. Landet er rigt på naturressourcer, og samtidig transporteres store dele af de råstoffer, Rusland eksporterer til Europa, gennem Ukraine. Desuden har landet siden Den Kolde Krig fungeret som “bufferzone” for Rusland over for NATO’s baser i vest. I de senere år har Ukraine fået mere vestligt sindede regeringer, og et tættere samarbejde med EU og USA har forårsaget, at Ruslands interesser og dominans i landet er blevet truet. Dette er med til at forklare Ruslands invasion af Ukraine – med Ruslands ønske om at “banke landet på plads”. 

 

I denne kontekst er Vestens hykleri tydeligt. Hvor mange gange har man ikke hørt vestlige magter tale om nødvendigheden af regimeskifter og krigsførsel i andre lande for at “forsvare sig selv”, ligesom Rusland begrunder sin invasion med i dette tilfælde. Som Vesten nu fordømmer Rusland for og samtidig indfører de hårdeste sanktioner, der er set længe. Mange i Vesten glemmer den konstante udvidelse af NATO’s interessesfærer og de mange invasioner, krige, kup og “regimeskifter”, Vesten med USA i spidsen har stået bag. Hykleriet bliver yderligere tydeligt, når Vesten støtter retten til modstand i Ukraine, men samtidig stempler modstandskamp i f.eks. Palæstina og Vestsahara som terrorisme. Det er folket i de påvirkede lande, som bliver ofret i disse imperialistiske konflikter mellem stormagternes eliter og oligarker. 

 

Racisme og den koloniale tankegang, der stadig er herskende i Vesten, er i denne konflikt endnu engang blevet tydelig. Dørene står åbne for hvide, kristne ukrainere, som har behov for beskyttelse. Virkeligheden er en helt anden for de utallige mennesker på flugt, som har en anden hudfarve end hvid, er muslimer og/eller kommer fra det globale syd. I pressen og blandt politikere udtales kynismen direkte: Hvide mennesker i “civiliserede lande” fortjener vores støtte, men det gør ikke-hvide mennesker i det globale syd ikke.

 

I Internationalt Forum går vi ind for nedrustning, herunder atomnedrustning, i verden. Vi er imod NATO-alliancen, Danmark skal ud af NATO, og vi skal ikke have udenlandske styrker i Danmark. Vi fordømmer Ruslands invasion af Ukraine og overgreb mod det ukrainske folk, og vi støtter den antiimperialistiske holdning hos antikrigsbevægelser i Ukraine, Rusland og andre steder.

 

Vi står sammen med de mennesker, som kæmper for en verden fri for imperialisme og kapitalisme og den vold, usikkerhed og udbytning, det medfører!