Colombiagruppe

Colombiagruppen har siden slutningen af 90’erne arbejdet med de sociale bevægelser i Latinamerika, der står i forreste række i kampen mod den globale neoliberalisme. I dag er vores fokusområde er primært Colombia.

 

Colombia kort
Colombia er præget af en social, politisk og væbnet konflikt mellem en historisk elite, der til stadighed sidder på magten, og de revolutionære og folkelige kræfter, der trodsigt fortsætter deres modstand i en kontekst af systematisk forfølgelse.

Colombia spiller en afgørende rolle for udviklingen i Latinamerika, idet landet fungerer som en stærk allieret til USA i kampen mod de progressive omvæltninger, der har præget kontinentet siden årtusindskiftet. Colombia er et af verdens største modtagere af militærbistand fra USA. I slutningen af 2016 trådte den endelige fredsaftale mellem guerillabevægelsen Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARC-EP) og den colombianske regering i kraft, men dette er ikke enden på landets årelange konflikt.

Fredsaftalen er en vigtig landvinding for landets sociale bevægelser. Den lover sociale forandringer, som tager fat ved konfliktens rødder, såsom initiativer mod den skæve jordfordeling og sikkerhedsgarantier til sociale ledere. Samtidig er dog andre visioner for freden. Dele af den politiske elite ser fredsaftalen som en mulighed for at blive en del af det gode selskab internationalt og accelerere udvindingsøkonomien, i forventningen om at internationale selskaber nu kan udvinde landets enorme naturressourcer uden frygt for sprængte olieledninger og anden sabotage. Desuden er dele af eliten direkte imod fredsaftalen, og de gør alt, hvad der står i deres magt, for at obstruere dens implementering.

Det står klart at fredsaftalen ikke er mere værd end det papir den er skrevet på, hvis ikke de sociale bevægelser mobiliserer og kræver den implementering, og kampen fortsætter for reelle sociale forandringer; også langt ud over aftalens ordlyd.

Colombia er præget af systematisk forfølgelse af enhver opposition, og adskillige venstreorienterede kandidater og aktivister er blevet slået ihjel. I 2022 lykkedes det for første gang i Colombias historie at vælge en venstreorienteret regering med sammenslutningen Pacto Histórico. Det skaber et håb for en ny tid med social forandring i Colombia og særligt for implementering af den fredsaftale, som den foregående regering har syltet. De sociale bevægelser fortsætter deres kamp – og det vil vise sig hvilke nye og gamle udfordringer der kommer.

Det arbejder vi med
Colombiagruppen samarbejder med sociale bevægelser så som Liberación de la Madre Tierra og Lazos de Dignidad. La Liberación er en gruppe drevet af Nasa-folket i det nordlige Cauca, som generobrer jord fra de store sukkerrørsproducenter. Lazos er et advokatkollektiv, der yder retshjælp og psykosocial hjælp til politiske aktivister. Samarbejdet bygger på solidaritet og gensidig læring. Mens vi støtter indsatsen for sociale forandringer i Colombia, lader vi os inspirere af vores samarbejdspartnere og søger at formidle erfaringerne til progressive kræfter i Danmark.

Vores arbejde kredser om skabelsen af international opmærksomhed omkring de sociale bevægelser i Colombia, da denne støtte er afgørende for, at vores samarbejdspartnere kan udføre deres arbejde. Vi søger at skabe en modvægt til de borgerlige medier og politikeres blåstempling af regimets undertrykkelse og neoliberale politik. Et eksempel på denne blåstempling er, at den danske ambassade i Colombia udelukkende beskæftiger sig med handel, mens den negligerer menneskerettighedssituationen i landet. Et eksempel på konkret solidaritet er, at Lazos de Dignidad, i efteråret 2016 bad os om støtte til de tusindvis af politiske fanger, som afventede fredsaftalens amnesti i uvished. Da de fortalte at fangerne fordrev tiden med at hækle tasker, bad vi dem lave nogle til Solidaritetsbutikkens julesalg. Selvom det var en lille støtte i deres meget prekære situation, lod de os vide, at fangerne oplevede det som et lyspunkt at hækle solidaritets-slogans på tasker til kammerater på den anden side af kloden.

 

Colombiagruppens aktiviteter er:

 • At arrangere studieture og brigader af fagforeningsfolk, politikere og menneskeretighedsobservatører til Colombia for at skabe opmærksomhed omkring fredsproces og undertrykkelse af sociale bevægelser og politiske fanger.
 • At arrangere turnéer i Danmark for repræsentanter for sociale bevægelser i Colombia, inkl. møder med danske organisationer, politikere og presse.
 • At arrangere foredrag og debatter med Latinamerika-eksperter i Danmark.
 • At holde oplæg om situationen i Colombia på skoler, for politiske partier, andre organisationer og til offentlige møder.
 • At støtte politiske fanger i Colombia gennem indsamlingskampagner.
 • At skabe netværk i Danmark og Europa af organisationer og enkeltpersoner der arbejder med og interesserer sig for Latinamerika. I Danmark arbejder vi bl.a. sammen med Colombia Solidaritet, Enhedslisten og Casa en el Aire.

 

Det kan du gøre

Hvis du vil vide mere eller har lyst være med til at støtte de sociale bevægelser i Colombia, så skriv til os på e-mail lendal.nina@gmail.com eller via Facebook. For eksempel:

 • Hvis du har lyst til at være med til at tage imod en af de spændende latinamerikanske gæster, der hvert år besøger Danmark; hvis du har ekstra plads i din lejlighed eller har lyst til at være med til at arrangere møder, oplæg og pressedækning sammen med aktivister fra Colombiagruppen.
 • Hvis du har lyst til at være med til at arrangere offentlige møder, debatter og filmvisninger i Danmark.
 • Hvis du have et oplæg om Colombia eller nogle af de andre temaer, som står oplistet under Oplæg.
 • Hvis du vil vide mere om Colombia, anbefaler vi https://colombiasolidaritet.dk/

 

Vi kommer gerne ud og fortæller om Latinamerika. Hvis du er interesseret i et oplæg, så kontakt os straks!

 • Imperialisme
 • De sociale bevægelser og fredsprocessen i Colombia
 • USA’s interesser og aktiviteter i Latinamerika
 • Venstredrejningen i Latinamerika og hvordan vi kan bruge den politiske inspiration i Danmark og Europa
 • Vi har også interessante film, der kan krydre diskussionerne
 • og meget mere…