Om Internationalt Forum (IF)

Internationalt Forum (IF) er en solidaritetsorganisation. Vi samarbejder med og støtter folkelige bevægelser verden over, som gør oprør mod og bekæmper imperialismen og dens institutioner: IMF, Verdensbanken, NATO, WTO m.fl.

Vi arbejder for en verden, hvor klodens rigdomme er ligeligt fordelt, og hvor retten til forskellighed og selvstændighed står i centrum. Vores solidaritetsarbejde har i øjeblikket fokus på Latinamerika, Mellemøsten, Sydøstasien og Baskerlandet.

IF’s emne- og lokalgrupper

Internationalt Forum er opdelt i forskellige emne- og lokalgrupper. Grupperne står for de fleste aktiviteter.

Emnegrupperne oplyser om forholdene i de regioner, vi arbejder med, og formidler erfaringer fra bestemte sociale kampe og politiske organiseringer. Vi holder foredrag, viser film, arrangerer studieture, aktioner, støttefester og seminarer med internationale gæster.

Internationalt Forum har også lokalgrupper spredt over Danmark. Lige nu er der tre aktive lokalgrupper i henholdsvis Aarhus, Nordsjælland og København. Disse grupper arbejder med forskellige regioner og emner med udgangspunkt i anti-imperialisme og solidaritetsarbejde.

Hvis du har lyst til at engagere dig i en af grupperne, eller hvis du kunne tænke dig at starte en ny lokalgruppe op, så tag kontakt og hør nærmere. Du kan læse om emne- og lokalgrupperne her.

Bestil oplæg

Internationalt Forum har mange års erfaring med solidaritetsarbejde og et tæt kendskab til historiske og aktuelle konflikter i de områder, vi arbejder i. Vi deler gerne vores viden med andre, for eksempel ved at holde oplæg eller deltage i debatter. Oplægsform og indhold kan indrettes efter målgruppen – vi kan både komme ud i din gymnasieklasse, højskole eller som en del af et fagligt møde i din fagforening. Ønsker du at høre mere om mulighederne for at bestille et oplæg fra Internationalt Forum? Kontakt os på info@internationaltforum.dk eller de enkelte emnegrupper direkte. Her finder du en oversigt over hvilke temaer og problemstillinger, som IF blandt andet arbejder med og har specialiseret sig indenfor.

Sydøstasiengruppens oplæg

  • Filippinernes historie samt sociale og politiske forhold – menneskerettigheder og modstandskamp
  • Præsident Dutertes narkokrig. Hvad gemmer sig under de danske mediers overskrifter?
  • Bayan Muna, en massebevægelse i Filippinerne…

Læs mere her.


Beretninger fra Palæstina

Oplægget tager udgangspunkt i de studieture til Palæstina IF har deltaget i i foråret 2016 og 2017.

Fortællinger i form af rejseberetninger bliver springbrættet for en præsentation af forskellige centrale tematikker omkring Palæstina og…

Læs mere her.


Mexicogruppens oplæg

  • Den mexicanske narkokrig
  • Zapatistbevægelsen i Chiapas

Læs mere her.

 

Internationalt Forum’s politiske grundlag

Herunder finder du Internationalt Forum’s politiske grundlag.

 

Verdens rigdomme er ulige fordelt. Hovedparten af menneskehedens arbejde går til at sikre rigdom til de få, der ejer produktionsmidlerne. Internationalt Forum er en antiimperialistisk solidaritetsorganisation, der vil forandre dette.

Imperialisme

Imperialismen hænger uløseligt sammen med kapitalismen. Imperialismen kendetegnes ved, at en nationalstats herskende klasse søger uden for egne grænser i jagt på råstoffer, markeder og billig arbejdskraft. Imperialismen har mange udbytningsformer bl.a. udplyndring og hjemtagning af profitter. Imperialismen benytter mange politikker: fra pression, racisme, terrorlove til direkte militærmagt.
Imperialismen har mange institutioner til sin rådighed: IMF, Verdensbanken, WTO, NATO og de multinationale selskaber. IF forholder sig kritisk til FN, der kontrolleres af de imperialistiske stormagter.

Antikapitalisme og antiimperialisme

IF kæmper for en verden med ligestilling mellem mennesker uanset klasse, en verden for alle mennesker uanset fødested, køn og seksualitet. For os er klassesolidaritet vigtigere end statsborgerskab. Klasseundertrykkelse, racisme og diskrimination er uløseligt forbundet med kapitalismen. Antiimperialisme er derfor også antikapitalisme.

Solidaritet

Solidaritet betyder fælles kamp mod undertrykkelse, uanset hvor i verden den finder sted. Vi arbejder solidarisk i forhold til bønderne, kvinderne, befrielsesbevægelser og faglige bevægelser rundt omkring i verden. Vi udarbejder og formidle analyser af klasse- og befrielseskampen i verdens brændpunkter. Vi inviterer repræsentanter for disse bevægelser til Danmark, så de får mulighed for at fortælle om deres kamp. Vi udveksler synspunkter og erfaringer. Men når vi har indledt samarbejde med en antiimperialistisk bevægelse, stiller vi ikke betingelser for solidariteten. Vi mener, at de selv er de bedst egnede til at beslutte kampens vej.
Solidariteten går på tværs af grænser. Vi bekæmper magthavernes forsøg på at splitte arbejderklassen og solidaritetsarbejdet ved hjælp af nationale grænser og terrorlove.

Visioner

Vores perspektiv er globalt. Det er fra dette, vi lægger vores strategier. Vi kæmper for en lige og demokratisk verden. Ingen er frie, før alle er frie. Vi ændrer ikke verden gennem reformer og lappeløsninger. Imperialismens forbrydelser kan kun fjernes med et radikalt brud med kapitalismen og opbygningen af en verdensorden med lige fordeling af goderne og i balance med naturen.

Organisering

IF blev dannet i 1972. Vi har gennem årene støttet befrielsesbevægelser på alle kontinenter og opbygget viden og erfaring, som det er vigtigt at bygge videre på. Kontinuitet i solidaritetsarbejdet er vigtig.

IF er en græsrodsorganisation, der bygger på aktivisme og demokrati nedefra. IF er en udenomsparlamentarisk organisation og ikke tilknyttet noget parti. IF samarbejder med andre organisationer på venstrefløjen. IF samarbejder ikke med religiøse organisationer og partier.

IF er en paraplyorganisation, der består af selvstændige grupper, som selv tilrettelægger deres solidaritetsaktiviteter og koordinerer deres arbejde gennem styrelsen.

 

(Senest revideret på IF’s landsmøde november 2019).