Forklar jeres sag

Kulfri Fremtid er en såkaldt divestment kampagne for 2017-2018. Vores hovedfokus er på de tre pensionsselskaber som varetager 3F-medlemmernes pensionskroner: PensionDanmark, Industriens Pension og Sampension.

Vi bruger verdens største åbne kulmine – Cerrejón – som en konkret sag til at sætte fokus på pensionsselskabers investeringer, og det ansvar der følger med at være investor. Vi vil påvirke pensionsselskabernes investeringer af tre veje. Dels gennem direkte dialog med selskaberne. Dels ved at opfordre medlemmer af pensionsselskaberne til at søge indflydelse, både

Kulfri Fremtid
KULFRI FREMTID KAMPAGNE 2017-2018

direkte og gennem selskabernes bestyrelsesstrukturer. Og sidst men ikke mindst søger vi indflydelse ved at lade offentligheden kende til sammenhængen mellem danske pensionsinvesteringer og de ødelæggende konsekvenser for mennesker, miljø og klima ved verdens største kulmine i Colombia.

 

Hvorfor har I valgt at engagere jer i det her?

Vi tror på at for at forandre verden er solidaritet over grænser nødvendigt. Folk der lever i udvindingsområder, som området hvor Cerrejón udvinder kul, lever i skyggen af den forbrugskultur vi andre nyder godt af. Kuludvinding har ikke bragt velstand og udvikling, som mineselskabet lovede, tværtimod har det forårsaget alvorlig vandmangel, forurening af luften og tvangsflyttet en række lokalsamfund i løbet af de sidste tre årtier. For at udfordre en verdensorden hvor virksomhederne bliver stærkere og stærkere, staterne svagere og svagere, menneskerettigheder udvandet og hvor CSR politikker udvikles i strygende hast til at dække over hele herligheden, er det meningsfyldt for os at bakke op om lokale sociale bevægelser. Så vi samarbejde med de berørte lokalsamfund og med lokale organisationer, der gør modstand mod kulminen. Vi tager fat i vores “ende” af problemet – nemlig de danske investeringer og dansk import af kul fra Colombia.

 

Hvordan er det gået indtil nu?

De seneste par år har Colombia Solidaritet arbejdet kampagneorienteret, og det er gået rigtig godt. Med kampagnen Stop Blodkul som løb i 2015 og 2016, opnåede vi at få DONG til at afbryde handlen med kulminer i det nordlige Colombia. Disse miner, ejet af Drummond og Prodeco/Glencore, har begået alvorlige overtrædelse af menneskerettighederne. Mineselskabernes tilknytning til paramilitære grupper i området er dokumentet, hvor 3100 mennesker blev dræbt og 55000 fordrevet i perioden 1996-2006.

Derudover har vi sparket kampagnen Kulfri Fremtid, der har fokus på pensionsinvesteringer, rigtig godt i gang med et besøg fra Jakeline Romero Epiayu, som aktivt arbejder for at stoppe udvidelsen af kulminen Cerrejón. Sammen med hende var vi i starten af november til det alternative klimatopmøde i Bonn, til flere fyraftensmøder med 3F afdelinger rundt om i Danmark samt afholdt et arrangement på DIIS i København og screenede den prisbelønnede dokumentar La Buena Vida (The Good Life) i Empire Bio i København. Disse arrangementer gav nogle rigtig interessante debatter om ansvarlige investeringer, pensionsselskabers aktive ejerskab samt medlemmernes mulighed for reelt at påvirke beslutninger i disse store institutioner.

 

Hvad har været svært i forløbet?

Det har været svært at finde ud af hvordan man kan søge indflydelse på danske pensionsselskabers investeringer og investeringsprioriteter. Fx har PensionDanmark seks underbestyrelser, såkaldt branchebestyrelser, som består af nogle af de forskellige faggrupper i 3F, mens Sampension er tre pensionskasser samlet i ét selskab. Så derfor har det taget noget tid for os at finde ud af hvordan vi, og medlemmerne af de enkelte pensionsselskaber, kan påvirke hvad der investeres i.

 

Hvad har været den bedste oplevelse for jer undervejs?

Vi er oppe imod et kæmpe monster, som Cerrejón bliver kaldt blandt de lokale i Colombia. Glencore, en af ejerne af kulminen, har en større årlig omsætning end dens hjemland Schweiz.

Vi i Colombia Solidaritet er kommet meget tæt på nogle af de mennesker der har minedriftens konsekvenser helt tæt på livet. Så det er meningsfuldt at vi har fundet et direkte link til en dansk hverdag, og igennem det link konkret kan bakke op om lokale kampe. Samtidig giver oplevelsen af international solidaritet og samarbejde på tværs af netværk både i Europa og Latinamerika både os og dem mod til at fortsætte arbejdet.

 

Hvad er det bedste råd til andre, der overvejer at gøre det samme?

Solidaritetsarbejde tager tid. Der er intet quick fix. Men det er enormt stærkt at være en del af en bevægelse som rent faktisk kan rykke på magtbalancen. At arbejdet i Danmark omkring pensionsinvesteringer finder sted sideløbende med modstand i England og Schweiz, hvor nogle af ejerselskaberne af kulminen Cerrejón holder til. Derfor er det vigtigt at sørge for at lave alliancer hvor man sammen kan være med til at fejre hinandens succeser – det giver motivation til at fortsætte en kamp, der sommetider kan virke uoverstigelig.

 

Interview også udgivet hos Mellemfolkeligt Samvirke i forbindelse med indsatsen Aktive Pensionskunder, se: https://www.ms.dk/ansvarlighed/pension/cases