Er du for fred og mod oprustning? Vær med i Fredsinitiativ Helsingør.

Der er krig i Europa, tæt på DK’s grænser. Med Ruslands militære invasion og grusomme krigsførelse i Ukraine, må Europa efter mange års ubrudt fred erkende, at vi ikke kan tage freden for givet. Vi er en gruppe personer i Helsingør, som på den baggrund finder det vigtigt at danne en lokal tværpolitisk fredsbevægelse.

Vi kalder os ”Fredsinitiativet Helsingør” og er inspireret af andre fredsorganisationer bl.a. ”Nej til oprustning- ja til bæredygtig sikkerhedspolitik” samt det landsdækkende ”Fredsinitiativet” – et netværk af politiske organisationer, fredsgrupper og klimaorganisationer, som dannedes efter de spontane fredsdemonstrationer, der fandt sted d. 5.marts i Danmarks 5 største byer som reaktion på den russiske invasion. Det landsdækkende Fredsinitiativ kræver Rusland ud af Ukraine og fordømmer invasionen.DK og EU opfordres til solidaritet med Ukraine, men også aktivt at arbejde for dialog, diplomati og politiske forhandlinger mellem Rusland og Ukraine om en fredelig løsning på konflikten og gensidig nedrustning øst-vest.

Den danske regering opruster. Der skal jo findes 18 milliarder kroner hvert år for, at DK kan leve op til NATO’s og USA’s krav om en medlemsydelse på 2 pct. af det danske bnp. Efter forsvarsforbeholdets afskaffelse skal DK nu også finde penge til koordinering og modernisering af EU-landenes militære udstyr udover den hjælp til ukrainsk militær, DK allerede yder. Mens vi mangler milliarder til bekæmpelse af den truende klimakrise og oprustning af velfærd!

Det er verdenskendt, at NATO har en langt større militær styrke end Rusland, men det forhindrede ikke Ruslands angreb. Er yderligere oprustning så svaret? Det ser ud til bare at skærpe Ruslands krigsførelse og trusler om atomkrig samt øge konfliktniveauet fremover på verdensplan. Med ensidig oprustning låser os vi fast til et stedse mere uberegneligt USA.

DK har både som NATO-medlem og nu også som aktiv part i EU’s forsvarspolitik medansvar for fred i verden. Lad os følge hvordan DK’s politikere forvalter det ansvar.

Hvis du som Fredsinitiativet Helsingør siger nej til fortsat oprustning, nej til amerikanske baser og atomvåben på dansk grund, men ja til international konfliktmægling, støtte til fredselskende kræfter i Rusland og Ukraine og humanitær hjælp rundt om i verden – så lad os mødes d. 9.juni i Smedenes Hus i Strandgade 46, kl.19.30. Hør oplæg fra Tove Jensen, fredsngo´en Demos, om grundlag, ideer og visioner for fredsbevægelserne. Kom med holdninger og forslag til, hvordan vi med åben politisk debat, dialoger og aktiviteter kan påvirke vores regering til at nedtrappe det truende konfliktniveau henimod et fredeligt Europa og en fredeligere verden.

Hans Kjærgaard
Ann Susser Lindgaard
Suzanne Schytt
Anne-Marie Nielsen