(English below)

Internationalt Forum søger administrativ medarbejder 

 

Vi søger en person med engagement i solidaritetsarbejde og international politik, som kan varetage den daglige administration i samarbejde med aktivister. Internationalt Forum er en antiimperialistisk solidaritetsorganisation. Vi arbejder for en verden hvor klodens rigdomme er ligeligt fordelt, og hvor retten til forskellighed og selvstændighed står i centrum. 

 

Dine opgaver bliver at:

– Varetage den daglige bogføring i dialog med IF’s bogføringsfirma

– Administrere IF’s medlemskartotek og kontingentopkrævning 

– Varetage organisationens mails 

– Udarbejde diverse ansøgninger fx til funde

– Udvikle medlemskampagner 

– Skrive nyhedsbrev

 

Det er vigtigt, at du: 

– Kan spejle dig i IF’s politiske grundlag 

– Kan understøtte et aktivistisk miljø 

– Trives med administrative opgaver 

– Kan arbejde på grundlag af kollektive beslutninger i en politisk styret organisation 

– Er god til at tage imod nye medlemmer 

– Begår dig flydende på dansk og/eller engelsk 

 

Det er en fordel, men ikke et krav hvis du også: 

– Har erfaringer med praktisk politisk aktivisme internationalt 

– Har erfaring med bogføring og regnskab 

– Har erfaring med E-conomics eller lignende økonomiprogrammer 

 

Stillingen er på gennemsnitligt 10 timer pr. uge. Der kan forekomme aften- og weekendarbejde. Timelønnen er pt. 150 kr. Ansøgning sendes til info@internationaltforum.dk senest 1. maj. Ansøgere vil blive indkaldt til samtale midt maj. Tiltrædelse 1. juni eller hurtigst derefter. 

 

For yderligere oplysninger om stillingen skriv en mail til info@internationaltforum.dk. 

 

ENGLISH 

 

International Forum seeks administrative assistant 

 

We are looking for someone with a commitment to solidarity work and international politics who can take care of the day-to-day administration in collaboration with activists. The International Forum is an anti-imperialist solidarity organisation. We work for a world where the wealth of the planet is equally distributed and where the right to diversity and autonomy is central. 

 

Your tasks will be to: 

– Take care of the daily bookkeeping in dialogue with the IF’s accounting firm

– Manage the IF membership register and the collection of subscriptions 

– Manage the organisation’s emails 

– Prepare various applications e.g. to funds

– Develop membership campaigns

– Write newsletters

 

It is important that you: 

– Reflect the political basis of the IF 

– Can support an activist environment 

– Thrive on administrative tasks 

– Can work on the basis of collective decisions in a politically governed organisation 

– Is good at welcoming new members 

– Fluent in Danish and/or English 

 

It is an advantage, but not a requirement if you also: 

– Have experience of practical political activism internationally 

– Have experience in bookkeeping and accounting 

– Have experience with E-conomics or similar financial software 

 

The position is for an average of 10 hours per week. Some evening and weekend work may be required. The hourly wage is currently DKK 150. Applications should be sent to info@internationaltforum.dk no later than May 1. Applicants will be invited for an interview in mid-May. Starting June 1 or as soon as possible thereafter. 

 

For further information about the position, please write an email to info@internationaltforum.dk.