På vegne af Internationalt Forums Palæstinagruppe, Boykot Israel kampagnen og palæstinensiske foreninger i København:

Endnu en gang tusinde tak for deltagelsen i demonstrationen d. 14. maj i minde om 75-året for Al Nakba.

Den 15. maj markerede 75-årsdagen for massefordrivelsen af det palæstinensiske folk, der er kendt som “Nakba” eller “katastrofen”. Katastrofen, hvor mere end 750.000 palæstinensere blev tvunget til at forlade deres land, da staten Israel blev oprettet på ruinerne af palæstinensernes hjem, kultur og historie. Siden da har palæstinenserne levet som flygtninge og fordrevne i mere end fem generationer, mens Israel har fortsat sin besættelse af palæstinensisk land og ressourcer.

Vi står sammen med det palæstinensiske folks fortsatte kamp for frihed og retfærdighed!

Fotograf: Omar Said

__

On behalf of the International Forum Palestine Group, the Boycott Israel Campaign and Palestinian associations in Copenhagen:

Once again, thank you very much for participating in the demonstration on May 14 to commemorate the 75th anniversary of Al Nakba.

May 15 marked the 75th anniversary of the mass displacement of the Palestinian people, known as the “Nakba” or “catastrophe”. The catastrophe in which more than 750,000 Palestinians were forced to leave their land when the State of Israel was established on the ruins of Palestinian homes, culture and history. Since then, Palestinians have lived as refugees and displaced persons for more than five generations, while Israel has continued its occupation of Palestinian land and resources.

We stand with the Palestinian people in their continuing struggle for freedom and justice!

Photographer: Omar Said