Igennem hele vores opvækst bliver vi primet til at tro at vi lever i en verden, der kæmper for lighed, retfærdighed og menneskerettigheder for alle. At vi er medlemmer af nationale og internationale organisationer, som er til for at beskytte os og for at sørge for vores menneskerettigheder, sanktionerer de stater der overskrider konventioner og love og for at skabe en bedre fremtid.

Dagligt ser vi til, imens bomber regner ned over Gaza. Den Israelske besættelsesmagt har kastet over 12.000 ton bomber og sprængstoffer ned i Gaza. Dette estimeres til at være ækvivalent med atombomben som USA kastede ned i Hiroshima.

For to dage siden kastede besættelsesmagten 6 ton US fundet bomber ned i Jabali flygtninge lejren i Gaza. En flygtningelejr som estimeres til at have en størrelse på 1 kvadrat kilometer med 125.000 indbyggere. Mindst 400 mennesker blev dræbt på 1 gang.

Besættelsesmagten har fuldstændig udslettet 800 familier i Gaza fra registreret. Vi ser videoer af palæstinensiske børn der leder efter sine forældre under murblokkerne, en familiefar der løber ind på et hospital med sine børns legemer i plastik poser, palæstinensiske flygtninge der målrettet blev bombet i deres flugt til det sydlige Gaza.

Besættelsesmagten har bombet verdens 3. ældste kirke i Gaza. De har bombet og ødelagt 3 kirker og 33 moskéer siden d.7.oktober. Al Ahli hospitalet, modtog trusler 3 dage i træk fra besættelsesmagten, som efterfølgende bombede hospitalet og dræbte 500 mennesker på en gang. Al quds hospitalet, som huser 14.000 mennesker har ligeledes modtaget trusler, og områder omkring hospitalet er blevet bombet flere dage i træk. Besættelsesmagten har ligeledes bombet Al Hilu fødehospital i Gaza.

Palæstinensernes frihedskamp kriminaliseres i alle dens former. I 2018 i Gazas ”march of return”, konkluderede FN at besættelsesmagten havde begået krigsforbrydelser, da de tydeligt sigtede efter og bombede nyhedstårne, hospitaler, moskeér, skød og dræbte tydeligt påklædte sygepersonale, journalister og fredelige demonstranter. Besættelsesmagten er den såkaldte stat i verden der har brudt flest FN resolutioner. Besættelsesmagten er dømt ved den internationale domstol for dens ulovlige bosættelser. Den såkaldte 2-statsløsning har resulteret i at Vestbredden i dag er fragmenteret i mindst 22 dele, fyldt med checkpoint, og hvor der i dag bor 800.000 bevæbnede bosættere der beskyttes af besættelsens styrker. Hvis det her det handlede om Hamas, hvorfor er der så ikke fred på Vestbredden? Hvorfor har besættelsesmagten dræbt 127 palæstinensere på Vestbredden i indeværende måned? Hvorfor har de bombet flygtningelejren i Jenin?

Gaza har været under belejring i 17 år. Besættelsesmagten kontrollerer, og kollektivt afstraffer 2,2 millioner mennesker, og afskærer dem fra vand, el og mad. På Vestbredden er palæstinensernes hverdag præget af daglige ydmygelser, overgreb og fuld immunitet for drab af palæstinensere. Palæstinensiske hus nedrives for at gøre plads til udvidelsen af kolonihaven samt befolkningserstatning. Det er konkluderet i verdens mest anerkendte menneskerettighedsorganisationer at besættelsesmagten udøver apartheid fra floden til havet.

De frihedsidealer, menneskerettigheder og international love, som vi blev skolet i, var ikke tiltænkt alle. De allierede må gerne overskrive dem, fordi imperialistiske interesser vægter højere end menneskeliv. De fundamentale værdier i det zionistiske koloniseringsprojekt er ikke meget anderledes end det britiske koloniseringsprojekt eller det franske koloniseringsprojekt. Det er et nul-sum spil, hvor vi altid vil tabe, hvor vi tvinges til at spille på deres præmisser, efter de love som de har skabt, men som de ikke selv overholder.

Realiteten er et bevisbyrde på et forfejlet internationalt system, der bevilliger systematisk undertrykkelse, apartheid og folkemord. Flere steder i Europa, som i Tyskland og i Frankrig er det blevet ulovliggjort at demonstrere for Palæstina. Solidaritetsbevægelsen Samidoun, er blevet ulovliggjort i Tyskland pr. 13.oktober. BDS bevægelsen i Tysklan anses som anti-semitisme. Khaled Barakat blev i 2020 udvist af Tyskland for at udgøre en ”sikkergeds risiko” pga. hans overbevisninger og vedvarende tale om et frit Palæstina fra floden til havet. Det samme gør sig nu gældende for lederen af Samidoun som trues med at få frataget sin opholdstilladelse.

DF har fremlagt en forespørgsel, med et ønske om at indføre samme indgreb som Tyskland. Københavns borgerrepræsentation skal i dag stemme om et potentielt forbud mod palæstinensiske demonstrationer i København. De konservative og DF fremlægger et andet forslag om at lyse rådhuset op med besættelsesmagtens blå og hvide farver.

De forsøger at indskrænke vores ytringsfrihed og forsamlingsfrihed for at gøre os tavse, fordi de ser en voksende bevægelse der siger nej til folkedrab. Så længe der er geopolitiske og økonomiske interesser på spil for de imperialistiske magter, så er de villige til at undertrykke de mest basale af deres højt besungne liberale værdier.

Poul Madsen som er tidligere chef redaktør fra Ekstrabladet sagde i et interview for et par dage siden, og jeg quoter ”I samme øjeblik, der er den mindste konflikt omkring Israel kan man være helt sikker på som mediechef, at man bliver kontaktet for at blive påvirket, og hvis man siger eller gør det mindste, så bliver man indkaldt til møder med interessent organisationer i Danmark og den Israelske ambassade. Man er helt oppe på mærkerne, og sådan har det været i mange år”.

Vores regering herhjemme smører hjulene i besættelsesmagtens propaganda maskine, når de viderefører misinformation og fastholder et narrativ, hvor undertrykkeren bliver offergjort, og de undertrykte bliver kriminaliseret. Historieløse politikere og meningsdannere der kontekstløst udtaler sig og dækker over sine allierede, selv når de begår folkemord. Hvorfor stemte den danske regering ikke ja til en våbenhvile?

Dehumaniseringen af palæstinenserne, som vi ser de vestlige medier genfortælle, er med til at opbygge en forfalsket fortælling, der forsøger at overbevise den almene borger om at det er nødvendigt at tæppebombe Gaza. De taler om gidsler, men undlader at fortælle dig er at besættelsesmagten havde taget 5.000 palæstinensiske gidsler til fange og at antallet nu er steget til 10.000. 4.000 af disse er arbejdere fra Gaza, som nu holdes til fange hos besættelsesmagten.

Besættelsesmagten forsøger desperat at mørklægge sine forbrydelser ved at afskære Gazas befolkning fra internet. Besættelsesmagten truede endda Aljazeera, fordi de vil have mediedækningen stoppet. Imens Wael overleverede nyheder fra Gaza, bombede de hans familie, som havde søgt tilflugt i Nusreit flygtningelejr, som var inden for den zone, som besættelsesmagten havde sagt at palæstinenserne i Gaza skulle flygte til.

Hvad er fred uden retfærdighed?

Frihedskamp er ikke terrorisme. Israel er terrorisme.