Grupper

Internationalt Forum (IF) er opdelt i forskellige emne- og lokalgrupper. Grupperne står for de fleste aktiviteter i organisationen. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan grupperne er organiseret, og hvilket politisk grundlag de bygger på, kan du læse mere under fanen "OM IF". Herunder følger beskrivelser af IF's aktuelle emne- og lokalgrupper - hvad grupperne laver, og hvordan du kan engagere dig.