Grupper

Internationalt Forum (IF) er opdelt i forskellige emne- og lokalgrupper. Grupperne står for de fleste aktiviteter i organisationen. Hvis du gerne vil vide mere om IF's organisering og politiske grundlag, kan du læse mere under fanen "OM IF". Herunder følger beskrivelser af IF's aktuelle emne- og lokalgrupper - hvad grupperne laver, de politiske kampe grupperne arbejder med, og hvordan du kan engagere dig.