UPDATED*English below*
Søndag d. 6. nov. kl. 13:00 – 16:00
Vi starter ved USA’s ambassade og fortsætter til Ruslands ambassade og Christiansborg.
VI GÅR & CYKLER & LARMER & SYNGER OS GENNEM KØBENHAVN, og har du gode idéer og har lyst til at arbejde for sagen, så kontakt initiativgruppen:
demoskontakt@gmail.com, kontakt@nejtiloprustning.dk, tidtilfred@tidtilfred.nu, fredsinitiativ21maj@gmail.comeller annemarie.niels1@gmail.com
Den vildeste oprustning i årtier ruller afsted, og milliarderne til våbenindustrien, krig og ødelæggelse vil gå ud over indsatserne for klima, miljø, velfærd & livsvilkår og for en solidarisk og fredelig sameksistens.
Oprustning skaber IKKE fred, tryghed og stabilitet – den varmer op til styrkeprøver og altødelæggende krige.
… og nu truer Rusland med at bruge atomvåben i Ukraine i den grusomme proxy-krig mellem Rusland og NATO…
Det er IKKE kun en sag for fredsbevægelserne – SÅ KOM, ALLE AKTIVISTER, og vær med til at sætte en anden dagsorden:
· Forbyd atomvåben.
· Danmark må tilslutte sig FNs traktat om forbud mod atomvåben
· Ingen fremmede baser og tropper på dansk jord.
· Ingen danske tropper på fremmed jord.
· Fred og forhandling – Nej til krig.
· Nej til oprustning og militarisering – Ja til fred, klima, miljø, velfærd og solidaritet
Talere:
Tarja Cronberg, fredsforsker, tidl. forperson for finsk fredsbevægelse m.m.
Knud Vilby, journalist, tidligere chefredaktør Information, tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke m.m
Steen Folke, Nej Til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik.
M.fl.
Tilsluttede grupper:
Demos, Nej til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik (NTO). Fredsvagten ved Christiansborg, Tid til Fred – Aktiv mod krig. Fredsinitiativet DK. Fredsinitiativet Helsingør. Fredsinitiativet Roskilde. Internationalt Forum. Global Aktion, Fredsministerium.dk. Mellemamerika Komitéen, Extinction Rebellion, Aldrig mere Krig. KP København. Enhedslisten NV. DKP, Hovedstaden. Internationale Socialister.
Rute:Start på ruten USAs ambassade kl 13.00. Dag Hammerskjölds Allé 24, 2100 København.
Ankomst til Christiansborg ca 14.30
/////
Sunday 6 Nov 13:00 – 16:00
MINI MARCH AGAINST NUCLEAR WEAPONS, REARMAMENT AND MILITARISATION
A WALK THAT COUNT!
We start at the US Embassy and continue to the Russian Embassy and Christiansborg.
WE WILL WALK & CYCLE & LARM & SING OURSELVES AROUND KENBENHAVN, and if you have good ideas and want to work for the cause, please contact the initiative group:
demoskontakt@gmail.com, kontakt@nejtiloprustning.dk, tidtilfred@tidtilfred.nu, fredsinitiativ21maj@gmail.comeller annemarie.niels1@gmail.com
The biggest arms build-up in decades is underway, and the billions spent on the arms industry, war and destruction will be at the expense of efforts for climate, environment, welfare & living conditions and for a solidary and peaceful coexistence.
Armament does NOT create peace, security and stability – it warms up for tests of strength and all-destroying wars.
… and now Russia threatens to use nuclear weapons in Ukraine in the cruel proxy war between Russia and NATO…
This is NOT just a peace movement issue – SO COME ON, ALL ACTIVISTS, and help set a different agenda.
– Ban nuclear weapons.
– Denmark must join the UN treaty banning nuclear weapons
– No foreign bases and troops on Danish soil.
– No Danish troops on foreign soil.
– Peace and negotiation – No to war.
– No to rearmament and militarisation – Yes to peace, climate, environment, welfare and solidarity
Speakers:
Tarja Cronberg, peace researcher, former leader of the Finnish peace movement, etc.
Knud Vilby, journalist, former editor-in-chief of Information, former chairman of Mellemfolkeligt Samvirke, etc.
Steen Folke, No to Armament – YES to Sustainable Security Policy.
etc.
Affiliated groups:
Demos, Nej til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik (NTO). Fredsvagten ved Christiansborg, Tid til Fred – Aktiv mod krig. Fredsinitiativet DK. Fredsinitiativet Helsingør. Fredsinitiativet Roskilde. Internationalt Forum. Global Aktion, Fredsministerium.dk. Mellemamerika Komitéen, Extinction Rebellion, Aldrig mere Krig. KP København. Enhedslisten NV. DKP, Hovedstaden. Internationale Socialister.
Rute:
Start: US Embassy at 13.00. Dag Hammerskjölds Allé 24, 2100 Copenhagen.
Arrival Christiansborg approx. 14.30