Udtalelse fra Internationalt Forums Politiske Fanger-gruppe

Løslad Walid Daqqah – Løslad alle palæstinensiske politiske fanger i zionismens besættelsesfængsler

Mandag den 17. april er palæstinensiske politiske fangers dag. I øjeblikket sidder 5000 palæstinensere indespærret i Israels besættelsesfængsler, de fleste af dem på grund af deltagelse i kampen imod den zionistiske kolonisering og etniske udrensning af deres land. Over 1000 af dem er administrativt tilbageholdt, dvs. uden at vide hvad de er anklaget for og uden rettergang. Også 150 børn befinder sig indespærret i besættelsesfængsler, efter at de har været udsat for brutale retssager ved militærdomstolene. Bag fængselsmurene bliver de palæstinensiske politiske fangers menneskerettigheder dagligt krænket af fængselsmyndighederne.

Løslad Walid Daqqah – fængslet og alvorligt syg palæstinensisk frihedskæmper

En af de palæstinensiske fanger er Walid Daqqah. Han er 62 år og blev fængslet den 25. marts 1986. Walid lider af en sjælden knoglemarvs-kræftsygdom, og ligger pt. på intensiv afdeling på Barzilai Medical Center, efter en operation hvor han fik fjernet noget af sin lunge. Behandlingen af hans kræftsygdom er gentagne gange blevet forsinket. DET HASTER MED WALID DAQQAH’S LØSLADELSE

På trods af vanskelige forhold giver de politiske fanger ikke op. De fortsætter kampen for et frit Palæstina og kampen for fangernes løsladelse – gennem kollektive aktioner som boykot af de israelske militærdomstole og gennem sultestrejker og andre protestformer. De politiske fanger udgør en vigtig del af den palæstinensiske befrielsesbevægelse.

Løslad Walid Daqqah

Løslad alle palæstinensiske  politiske fanger i Israels  besættelsesfængsler!

                                        From the River to the sea – Palestine will be free!

Bekæmp zionismen og imperialismen

Styrk den international solidaritet

From: Political Prisoners Group – www.internationaltforum.dk