Info evening

The weapons industry and its role within global capitalism

torsdag, 11. august, 2022 - KL. 17:00 - 19:00
Folkets Hus, Stengade 50

OBS: Tekst på dansk længere nede!

 

Towards the end of August, the leading actors within the weapons industry – multinational companies, politicians, and the military leaders – are yet again meeting in Industriens Hus, Copenhagen, at the annual defence industry and weapons conference the “Danish Defence Annual Conference” (DDAC) to network and pursue their own interests in making profits from war, imperialism and social and environmental destruction.

This “business as usual” conference happens in the context of ongoing destructive wars around the world and, in a recent European context, of the Russian invasion of Ukraine since February this year, which has sparked a renewed debate on military alliances in the Global North, and not least – yet again – exposed the immediate destructive and damaging consequences of war for people and workers as well as supply chains and infrastructures for daily life.

As anti-imperialist leftists and activists fighting for a less harmful world, we wish to mobilize against the weapons industry. To do so, we must first understand its global structures and its role in enforcing imperialism and global exploitation as well as contributing hugely to the climate catastrophe. This evening will be a learning opportunity before we direct our gaze towards ways of protesting against DDAC and what it stands for.

The event will be a combination of short talks and panel discussions between comrades who share their knowledge about the weapons industry, from the perspectives of anti-capitalism, anti-imperialism, and climate activism respectively.

There will be snacks for free and cheap beer/soda.

We are looking forward to seeing you all!

PROGRAM

17:00 Welcome and introduction
17:15 Presentations from panelists
18:00 Panel discussion
18:45 Common info and discussion about mobilizing against DDAC

THE PANELISTS ARE

– Karen Helveg Petersen, economist and member of Center of Marxist Analysis
– Palle Bendsen, activist, NOAH
– Steen Folke, Nej til oprustning – ja til en bæredygtig sikkerhedspolitik
– Rabieh Salah, organizer of the campaign Disarm Zionism

We further encourage all of you to take part in the protests during DDAC, the 22nd and 23rd of August.

– look here for the formal event by the Danish Industri – DI.
– and here for for the protests against DDAC.

 

INFO-AFTEN: VÅBENINDUSTRIEN OG DENS ROLLE I DEN GLOBALE KAPITALISME

Mod slutningen af august mødes de førende aktører indenfor våbenindustrien – multinationale selskaber, politikere og forsvarschefer – endnu engang i Industriens Hus, København, til den årlige forsvarsindustri- og våbenkonference ”Danish Defence Annual Conference” (DDAC) for at netværke og forfølge deres egne interesser i at lave profit ud af krig, imperialisme og social og miljømæssig ødelæggelse.

Denne ”business as usual” konference finder sted i en kontekst af igangværende krige flere steder i verden. I en nylig europæisk kontekst har den russiske invasion af Ukraine siden februar i år skabt fornyede debatter om militære alliancer i det Globale Nord og ikke mindst – endnu en gang – udstillet de umiddelbare destruktive konsekvenser, som krig har for mennesker og arbejdere, for forsyningskæder og infrastrukturer, der får hverdagsliv til at hænge sammen.

Som antiimperialister og aktivister, der kæmper for en mindre skadelig og uretfærdig verden, ønsker vi at mobilisere imod våbenindustrien. Men for at gøre dette er vi nødt til at først at forstå de globale strukturer, den indgår i, og hvordan den er medskaber af et imperialistisk verdenssamfund med global udbytning, samtidig med at den bidrager voldsomt til den igangværende klimakatastrofe. Denne aften er en mulighed for at blive klogere, før vi retter blikket mod, hvordan vi skal protestere imod DDAC og det, våbenkonferencen repræsenterer.

Eventet bliver en kombination af mindre præsentationer og paneldiskussioner imellem kammerater, som deler deres viden om våbenindustrien med udgangspunkt i henholdsvis anti-kapitalisme, anti-imperialisme og klimaaktivisme.

Oplæg og diskussion foregår på engelsk, men der vil være oversættelse til dansk for dem, der har brug for det.

Der vil være gratis snacks og billige øl/sodavand.

Vi glæder os til at se jer.

PROGRAM

17:00 Velkommen og introduktion
17:15 Præsentationer fra paneldeltagere
18:00 Paneldebat
18:45 Fælles info og diskussion om mobilisering imod DDAC

PANELDELTAGERNE ER

– Karen Helveg Petersen, økonom og medlem af Center for Marxistisk analyse
– Palle Bendtsen, aktivist, NOAH
– Steen Folke, Nej til oprustning – ja til en bæredygtig sikkerhedspolitik
– Rabieh Salah, organisator af kampagnen Disarm Zionism

Derudover opfordrer vi jer alle til at tage del i protesterne imod DDAC 22. og 23. august.

– Se her for at se det formelle event hos Dansk Industri.
– Eller her for at følge med i de planlagte protester.