Palæstina Folkekøkken in collab with CPH:DOX

onsdag, 30. marts, 2022 - KL. 19:00 - 21:30
Folkets Hus

— English below —

Kom til Palæstina Folkekøkken i Folkets Hus til et lækkert måltid mad – i solidaritet med det palæstinensiske folks kamp for frihed og retfærdighed.

Dette event er arrangeret i samarbejde med CPH:DOX, som samme dag kl. 16.45 viser filmen ‘The Devil’s Drivers’ (instr. Mohammed Abugeth og Daniel Carsenty) efterfulgt af debat med aktivist og foredragsholder Bilal Al-Issa og Jan Matthiesen fra 3F’s Palæstinanetværk, der vil fortælle om arbejdsforhold og vilkår for palæstinensiske arbejdere.
Samtalen vil blive modereret IMS-journalist, Johan Wogensen Bach. Film og debat vil foregå i Empire Bio på Nørrebro, ganske tæt på Folkets Hus, og både vi og CPH:DOX anbefaler at slutte aften med Palæstina Folkekøkken.

Billetter til film og debat i Empire Bio kan købes her: https://billet.empirebio.dk/billetter/27395/315359?org=141

Et måltid mad koster 50 kr., og man kan betale med både kontanter og mobile pay. Dette kan betales ved ankomst.

Al overskud fra dette folkekøkken gives som støtte til aktivister og familier i Masafar Yatta, et område syd for Hebron i Palæstina, der i årtier har været ramt af systematisk vold, chikane og ødelæggelse af ejendom og afgrøder foretaget af de mange zionister, der beboer de stadigt voksende ulovlige bosættelser på Vestbredden, samt den israelske besættelsesmagt. I øjeblikket står over tusinde palæstinensere i otte landsbyer i Masafar Yatta over for den tragiske skæbne at blive tvunget til helt at forlade deres hus og hjem, deres landsbyer jævnet med jorden, en beslutning den israelske militærdomstol vil træffe i disse uger. En domstol hvis primære opgave er at fordrive det palæstinensiske folk.

Spred budskabet til venner og bekendte!

Vi ses i Folkets Hus!

// Palæstina Folkekøkken er et politisk initiativ med det formål at samle flere om den palæstinensiske frihedskamp. Her mødes både “garvede” og andre, for hvem den palæstinensiske sag er forholdsvis ukendt, over et måltid mad. Folkets Hus danner rammerne, og maden er lækker og billig. Folkekøkkenet støtter palæstinensiske grupper og initiativer ofte med fokus på palæstinensiske politiske fanger //
—————————————-

Come visit Palestine Community Kitchen in Folkets Hus for a delicious meal – in solidarity with the Palestinian people’s struggle for freedom and justice.

This event is organized in collaboration with CPH:DOX, which on the same day at 4.45pm shows the film ‘The Devil’s Drivers’ (instr. Mohammed Abugeth and Daniel Carsenty) followed by debate with activist and lecturer Bilal Al-Issa and Jan Matthiesen from 3F’s Palestine Network, who will talk about working conditions for Palestinian workers. The debate is to be moderated by IMS journalist, Johan Wogensen Bach. Film and debate will take place in Empire Bio in Nørrebro, quite close to the People’s House, and both we and CPH:DOX recommend ending the evening with Palestine Community Kitchen.

Tickets for the film and debate in Empire Bio can be purchased here: https://billet.empirebio.dk/billetter/27395/315359?org=141

A meal costs DKK 50 and you can pay with both cash and mobile pay. This can be paid on arrival.

All profits from this community kitchen are given in support of activists and families in Masafar Yatta, an area south of Hebron i Palestine that for decades has been hit by systematic violence, harassment and destruction of property and crops by the many Zionists inhabiting the ever-growing illegal settlements in the West Bank, as well as the Israeli occupation state. Currently, over a thousand Palestinians in eight villages in Masafar Yatta face the tragic fate of being forced to leave their homes and properties altogether, their villages razed to the ground, a decision the Israeli military court will make in recent weeks. A court whose primary task is to oust the Palestinian people.

Spread the word to friends and others around you!

See you in Folkets Hus!

// Palestine Community Kitchen is a political initiative with the aim of engaging people in the Palestinian struggle. Here, both “experienced” and others, to whom the Palestinian cause is relatively unknown, come together over a meal. The settings are provided by Folkets Hus and the food is cheap and delicious. The community kitchen supports Palestinian groups and initiatives, usually with a focus on Palestinian political prisoners //