Demonstration

Nej til Oprustning og Militarisering – 18 mia. til velfærd og miljø

tirsdag, 23. august, 2022 - KL. 15:00 - 16:00
Rådhuspladsen, København

For English see below

 

Den danske regering indgik et nyt forsvarsforlig d. 6. marts 2022 på aktualiseret af den russiske konfliktoptrapning Ukraine og årelangt pres fra USA. Det blev på den baggrund besluttet at bevilge 18 milliarder til Forsvaret hvert år frem til 2033. Vi opfordrer regeringen til at anvende de 18 milliarder til velfærd og miljø.

Demonstrationen er rettet mod Forsvarets våben konference på H.C. Andersens Boulevard nr. 18 hos Dansk Industri. Konferencen er så absolut den største af sin slags afholdt på dansk jord.

På Rådhuspladsen i København mødes fredsvenlige modstandere af den igangværende oprustning, militarisering af dansk politik og meningsdannelse.

Vi samles for at vise vores protest mod den danske regerings våbenbegejstring og krigsretorik og mod Forsvarets invitation til “krigens købmænd”.

Nej til oprustningsracet.
Ja til en fredsstrategi i en solidarisk og klimavenlig fremtid.

Program følger.

————————————–
Vi ønsker med demonstrationen at gøre opmærksom på Forsvarets årlige konference DDAC, der afholdes d. 23. august kl. 10-16 i Industriens Hus i København.
Konferencens formål er aktuelt “at sikre et udvidet samarbejde mellem dansk våbenindustri og Forsvaret”. Indskrivning til konferencen begynder kl. 9.00.

Der er deltagere fra det danske forsvar og dansk våbenindustri men en række gæster fra “abroad” er inviteret til at vise deres militære muskler for den beundrende skare, der længe har måttet finde sig i fodnoter og særaftaler.

Det førende amerikanske våbenfirma, Lockheed Martin holder den afsluttende tale ved middagen, der slutter kl 22.00. Konferencen er betalt af Lockheed. Lockheed er et førende firma i USA – indenfor avanceret teknologi – der har en filial på Langelinje i Kbh..

Konferencen slutter kl. 22.00.

Allerede dagen før, d. 22. august, ankommer gæster og deltagere til cocktailparty og netværksdannelse kl. 20.00.

D. 24. og 25. august er der planlagt våbenmesse i Ballerup.

 

NO TO REARMAMENT AND MILITARISATION – 18 BILLION TO WELFARE AND THE ENVIRONMENT

The Danish government concluded a new defense agreement on March 6, 2022, prompted by the escalation of the Russian conflict in Ukraine and years of pressure from the United States. Against this background, it was decided to allocate 18 billion to the Defence every year until 2033. We call on the government to use the 18 billion for welfare and the environment.

Therefore, we call for a demonstration against the Danish Defence Annual Conference at H.C. Andersens Boulevard no. 18, the headquarter of the Confederation of Danish Industry (DI). The conference is definitely the biggest of its kind held on Danish soil.

On City Hall Square in Copenhagen, pro-peace opponents of the ongoing rearmament and militarisation of Danish politics meet.
We are gathering to show our protest against the Danish government’s enthusiasm for arms and war rhetoric and against the Danish Defence’s invitation to “war merchants” attending and supporting the conference.

No to the arms race.

Yes to a peace strategy in a solidary and climate-friendly future.

Programme will follow.

————————————–
With this demonstration we want to draw attention to the annual conference of the Danish Defence, DDAC, which will be held on the 23rd of August from 9-22 at Industriens Hus, the headquarter of DI.

The aim of the conference is currently “to ensure an expanded cooperation between the Danish arms industry and the Danish Defence”.

Participants are from the Danish Defence and arms industry while a number of guests from abroad are invited to show their military muscles to the admiring crowd. These include a number of international arms companies.

The leading American arms company, Lockheed Martin, will be giving the closing speech during dinner, also paid for by Lockheed.
Lockheed is a leading US advanced technology company with a branch on Langelinje, Copenhagen.

On the 22nd of August, the day before the conference starts, there will be an arrival and cocktail party at 20.00 for invited parties at the DI.

On 24 and 25 August, an arms fair is planned in Ballerup.

Follow this link for more information about the DDAC: https://www.danskindustri.dk/…/events/2022/ddac-2022/.