DEMONSTRATION – NEJ TIL VÅBEN FRA ISRAEL!

søndag, 26. februar, 2023 - KL. 13:00 - 15:00
Forsvarsministeriet Holmens Kanal

 

FOR ENGLISH SEE BELOW*

Den danske regering afskaffer Store Bededag for at finansiere militæret og våbenkøb fra det israelske firma Elbit Systems for 1,74 mia. kr. Det vil vi ikke finde os i og indkalder derfor til demonstration foran Forsvarsministeriet!

Elbit’s produktion og eksport er et direkte resultat af den israelske besættelse som Israels største våbenfirma og storleverandør til det israelske militær.

Elbit leverer over 80 % af Israels droner og reklamerer med, at dets våben er ‘afprøvet i virkeligheden’ (battle proven), altså testet på palæstinensere i Gaza.

Firmaet leverer også overvågningsudstyr til at bevogte apartheidmuren på Vestbredden, som i 2004 blev erklæret ulovlig af Den Internationale Domstol i Haag.

I 2014 leverede Elbit Hermes 900 droner til den 51 dage lange israelske massakre “Operation Protective Edge” i Gaza, hvor israelske styrker dræbte 2200 palæstinensere, herunder 551 børn. Ifølge bl.a. Amnesty International er Israel skyldig i krigsforbrydelser.

50 palæstinensere, herunder 11 børn, er blevet dræbt af det israelske militær på årets første 45 dage (14. februar 2023).

Vi nægter at arbejde mere for at finansiere Israels apartheid!

Vi vil ikke finde os i regeringens forsøg på at investere vores skattekroner i krig, besættelse og oprustning!

Program følger snarest.

Arrangører: Internationalt Forum, Socialistisk Ungdomsfront – SUF, Global Aktion og Palæstina Fredsvagter.

Anbefalere:
– Studerende mod Besættelsen
– Palæstinensiske foreninger og institutioner på Sjælland og i København
– Forbundet af de palæstinensiske foreninger i Aarhus
– 3F BJMF
– Demos
– Fredsinitiativet
– Kommunistisk Parti København
– Internationale Socialister

*ENGLISH

DEMONSTRATION – NO TO WEAPONS FROM ISRAEL!

The Danish government is abolishing a public holiday to finance the military and arms purchases from the Israeli company Elbit Systems for 1.74 billion DKK. We will not put up with this and therefore call for a demonstration in front of the Ministry of Defence!

Elbit’s production and exports are a direct result of the Israeli occupation being Israel’s largest arms company and a major supplier to the Israeli military.

Elbit supplies over 80% of Israel’s drones and advertises that its weapons are ‘battle proven’ – that is, tested on Palestinians in Gaza.

The company also supplies surveillance equipment to guard the apartheid wall on the West Bank, which in 2004 was declared illegal by the International Court of Justice in The Hague.

In 2014 Elbit supplied Hermes 900 drones for the 51-day Israeli massacre “Operation Protective Edge” in Gaza, when Israeli forces killed 2,200 Palestinians, including 551 children. According to Amnesty International and others, Israel is guilty of war crimes.

50 Palestinians, including 11 children, have been killed by the Israeli army in the first 45 days of the year (14 February 2023).

We refuse to work more to finance Israeli apartheid!

We will not put up with the government’s attempt to invest our tax money in war, occupation and armament!

Programme to follow shortly.

Organizers: Internationalt Forum, Socialist Youth Front – SUF, Global Aktion and ISM Denmark (Palæstina Fredsvagter.

Recommendations:
– Students Against the Occupation
– Palestinian associations and institutions on Zealand and in Copenhagen
– Federation of Palestinian Associations in Aarhus
– 3F BJMF
– Demos
– The Peace Initiative (Fredsinitiativet)
– The Communist Party Copenhagen
– International Socialists