Antifascistisk 1. maj: Palæstina-blokken

søndag, 1. maj, 2022 - KL. 11:50 - 15:00
Den Røde Plads, Nørrebrogade 208, 2200 Nørrebro

** English below **

Arrangeret af Stop Annekteringen af Palæstina x IF Palestine

På dette års arbejdernes internationale kampdag inviterer vi jer til at deltage i Palæstina-blokken til Antifascistisk 1.maj demonstration.

Praktisk information:
– Demonstrationen starter kl.12 på Den Røde Plads på Nørrebro og går til Fælledparken. Hvis du ønsker at deltage i Palæstina-blokken mødes vi 11.50 foran Nørrebrohallen.
– Vi opfordrer jer til at medbringe palæstinensiske eller røde flag til demonstrationen.
–> Du kan købe Palæstina-flag + stang inden demonstrationen i Solidaritetsbutikken på Griffenfeldsgade, 2200 Nørrebro.
– Racisme: Vi tolererer ingen former for racisme, herunder antisemitisme!
– Vi ønsker at gøre opmærksom på, at politiet ved tidligere 1.maj-begivenheder har udøvet vold og eskaleret demonstrationer på ubehagelig vis. Overvej dette, før du tager dine børn eller bedsteforældre med til demoen.

Den 1.maj er en kampdag, hvor vi med historien i ryggen fortsætter arbejdet for at forene de revolutionære kræfter og den internationale solidaritet. Vi står i solidaritet med palæstinenserne på Vestbredden, Gaza og under den israelske apartheidstat såvel som de palæstinensere, der i generationer har levet i diaspora under undertrykkende og diskriminerende fremmedstater.

Vi glæder os til at se jer!

// Stop Annekteringen af Palæstina og IF Palestine

Kampråb:
From the river to the sea – Palestine will be free
Boykot Israel – frit Palæstina
Styrk den internationale solidaritet
Kampen fortsætter – zionismen skal knuses

**
English

Organised by Stop the Annexation of Palestine x IF Palestine

On this year’s International Workers’ Day, we invite you to join the Palestine block of the Anti-Fascist May Day demonstration.

Practical information:
– The demonstration starts at 12 noon at Den Røde Plads on Nørrebro and goes to Fælledparken. If you want to join the Palestine block we will meet at 11.50 in front of Nørrebrohallen.
– We encourage you to bring Palestinian or red flags to the demonstration.
–> You can buy Palestine flags + poles before the demonstration at the Solidarity shop on Griffenfeldsgade 41, 2200 Nørrebro.
– Racism: We do not tolerate any form of racism, including anti-Semitism!
– We would like to point out that at previous May Day events the police have used violence and escalated demonstrations in an unpleasant manner. Please consider this before bringing your children or grandparents to the demo.

May Day is a day of struggle where, with history behind us, we continue the work of uniting revolutionary forces and international solidarity. We stand in solidarity with Palestinians on the West Bank, Gaza and under the Israeli apartheid state, as well as Palestinians who have lived in diaspora for generations under oppressive and discriminatory foreign states.

We look forward to seeing you!

// Stop the Annexation of Palestine and IF Palestine

Chants:
From the river to the sea – Palestine will be free
Boycott Israel – Free Palestine
Strengthen international solidarity
The struggle continues – Zionism must be crushed