Antifascistisk 1. maj: Palæstina-blok

mandag, 1. maj, 2023 - KL. 11:50
Forum Station, Frederiksberg

(English below)

Arrangeret af Internationalt Forums Palæstinagruppe og kammerater – på dette års arbejdernes internationale kampdag inviterer vi jer til at deltage i Palæstina-blokken til Antifascistisk 1. maj demonstration.

Den 1. maj er en kampdag, hvor vi med historien i ryggen fortsætter arbejdet for at forene de revolutionære kræfter og den internationale solidaritet. Vi står i solidaritet med den palæstinensiske kamp for frihed og retfærdighed – med palæstinensere på den besatte Vestbred, i det belejrede Gaza og under den israelske apartheidstat såvel som de palæstinensere, der i generationer har levet i diaspora under undertrykkende og diskriminerende fremmedstater.

Praktisk information:
Demonstrationen starter kl. 12 ved Forum Station på Frederiksberg* og går til Fælledparken. Hvis du ønsker at deltage i Palæstina-blokken mødes vi kl 11.50 for at samle os før afgang.

Vi opfordrer alle til at medbringe palæstinensiske flag**, bannere og/eller skilte. Partipolitiske og religiøse flag el.lign. er ikke tilladt.

Racisme og alle former for diskrimination tolereres ikke!

Hold fanen højt – kampen fortsætter!

Vi glæder os til at se jer!

Kampråb:
From the river to the sea – Palestine will be free
Boykot Israel – frit Palæstina
Styrk den internationale solidaritet
Kampen fortsætter – zionismen skal knuses

*Her er link til den samlede demonstration kl 12: https://www.facebook.com/events/1319172318942090/?active_tab=discussion.

**Du kan købe palæstinensiske flag + stænger inden demonstrationen i Solidaritetsbutikken på Griffenfeldsgade 41, 2200 Nørrebro. I butikken findes også diverse politiske t-shirts, m.v.

____________________________
English

Organized by the Palestine Group of the International Forum and comrades – on this year’s International Workers’ Day, we invite you to join the Palestine bloc for the Anti-Fascist 1st of May demonstration.

1st of May is a day of struggle where, with history behind us, we continue to work to unite revolutionary forces and international solidarity. We stand in solidarity with the Palestinian struggle for freedom and justice – with Palestinians in the occupied West Bank, besieged Gaza and under the Israeli apartheid state, as well as those Palestinians who have lived for generations in diaspora under oppressive and discriminatory foreign states.

Practical information:
The demonstration starts at 12 noon at Forum Station in Frederiksberg* and goes to Fælledparken. If you wish to participate in the Palestine block, we will meet at 11.50 to gather before departure.

We encourage everyone to bring Palestinian flags**, banners and/or signs. Party political and religious flags etc. are not allowed.

Racism and all forms of discrimination will not be tolerated!

Keep the flag flying – the struggle continues!

We look forward to seeing you!

Chants:
From the river to the sea – Palestine will be free
Boycott Israel – Free Palestine
Strengthen international solidarity
The struggle continues – Zionism must be crushed

*Here is a link to the full demonstration at 12 noon: https://www.facebook.com/events/1319172318942090/?active_tab=discussion.

**You can buy Palestinian flags + poles before the demonstration in the Solidarity Shop at Griffenfeldsgade 41, 2200 Nørrebro. In the shop you can also find various political t-shirts, etc.