Demonstration

73 år med etnisk udrensning i Palæstina – kampen fortsætter

lørdag, 5. juni, 2021 - KL. 14:00 - 16:30
Palæstinas Plads

** ENGLISH BELOW / 3RABI FI ADNA **

 

 

”73 år med etnisk udrensning i Palæstina – kampen fortsætter”

På baggrund af den aktuelle situation i Palæstina indkalder vi til demonstration d. 5. juni. Vi starter på Palæstinas Plads kl. 14 og går sammen til Christiansborg ca. kl 14.20. Se også event på Facebook.

Våbenhvile betyder ikke et frit Palæstina. Besættelsen fortsætter, belejringen af Gaza fortsætter, undertrykkelsen og fordrivelsen af palæstinensere fortsætter. Lad os bruge det momentum, der er skabt, til at styrke vores solidaritet og interesse for den palæstinensiske sag og kræve handling fra den danske regering over for Israels terror og apartheid.

Vi kræver, at den danske regering offentligt går ud og fordømmer Israels bombninger af Gaza og voldelige undertrykkelse af palæstinensere i Jerusalem og resten af Palæstina, der står som klare brud på international lov og FN’s menneskerettighedskonvention. Israel skal desuden holdes ansvarlig og dømmes for dets krigsforbrydelser i Gaza.

Vi har de seneste uger set, hvordan Israel har intensiveret sine angreb mod palæstinenserne. 232 palæstinensere, herunder 64 børn, mistede livet under besættelsesmagtens seneste bombeangreb i Gaza, som varede 11 dage og blev indstillet med aftale om våbenhvile d. 21. maj. Allerede samme dag angreb Israel civile samlet i al-Aqsa moskeen i Jerusalem. I Gaza er endvidere 72.000 palæstinensere blevet tvunget på flugt efter, at deres hjem er ødelagt af bombardementerne. Størstedelen af disse oplever nu for anden gang i deres liv at blive sendt på flugt, idet de fleste af Gazas indbyggere er flygtninge fra andre dele af Palæstina, som led under Israels terrorisering og massakre i årene 1947-1948. I Sheikh Jarrah, i Østjerusalem, og på Vestbredden står tusindvis af palæstinensere stadig til at miste deres hjem som led i Israels systematiske etniske udrensning af Palæstina. Med brug af vold og en apartheid-lovgivning, der stiller palæstinensere uden rettigheder og juridisk forsvar, tvinges palæstinensere til at forlade deres hus og ejendom.

Over hele Palæstina har palæstinensere demonstreret hver dag siden begyndelsen af ramadanen, d. 13. april, og d. 18. maj brød Palæstina ud i en en national generalstrejke, som man ikke har set magen til i styrke og sammenhold på tværs af alle landets dele siden 1936. Over hele Palæstina – fra Haifa til Al-Lydd, fra Gaza til Rafah, fra Ramallah til Nablus, Umm al-Fahm, Yafa og selvfølgelig i Jerusalem, Palæstinas hovedstad – strejkede palæstinensere i protest mod Israels fortsatte forbrydelser.

Det er i denne ånd, at vi igen vil samles i København og går på gaden i solidaritet med det palæstinensiske folk. Vi vil vise, at vi støtter palæstinensernes ret til at protestere mod den israelske besættelse og apartheid.

Våbenhvile eller ej…

Israel fortsætter sin etniske udrensning af landets oprindelige folk, palæstinenserne

Israel fortsætter sin bosætterkolonialisme og tyveri af land

Israel fortsætter sine daglige overgreb på civile

Israel fortsætter sin ulovlige besættelse af Vestbredden, Østjerusalem og Gaza

Israel fortsætter sin undertrykkelse af 8.8 millioner palæstinensere og nægter de resterende 10 millioner palæstinensere retten til at vende hjem

Vi kræver øjeblikkelig handling fra den danske regering. Vi skal holde den israelske regering ansvarlig for dets brud på international lov og menneskerettighedskonventioner, herunder utallige krigsforbrydelser senest de horrible bombninger af Gaza.

Vi kræver, at den danske regering:

– Fordømmer angrebene i Jerusalem og Gaza – Israel skal dømmes for sine krigsforbrydelser!

– Fordømmer den fortsatte ulovlige annektering af palæstinensisk land!

– Indfører økonomiske sanktioner og afbryder diplomatiske forbindelser til Israel!

– Indfører militær embargo og boykot af Israel nu!

Fred begynder først, når verdens længste militærbesættelse er ophørt.

Israel skal ikke tro, at kampen er slut. Vi fortsætter kampen for frihed og retfærdighed for hele det palæstinensiske folk.

**** Retningslinjer *****
* Faner: Kun palæstinensiske flag er tilladt – ingen andre flag eller faner!
* Racisme: Vi tolererer ingen former for racisme, herunder antisemitisme!
* COVID-19: Vi opfordrer alle til at følge myndighedernes retningslinjer. Hold afstand og bær mundbind.

// Stop Annekteringen af Palæstina

Medarrangører:
Arbejderpartiet kommunisterne (APK)
Boykot Israel
Demokratisk Palæstinensisk forbund i Danmark
Det Palæstinensiske Forum i Danmark (Multaqa)
Det Palæstinensiske Forum i Danmark (Muntada)
Den Palæstinensiske Nationalforsamling i Danmark
Enhedslisten København
Enhedslistens Palæstina udvalg
Folkebevægelsen mod Nazisme
Frie Grønne
Internationalt Forum
Internationalt Forum KBH
Kommunistisk Parti
Palestine Revolutionary United Front
Palæstina Fredsvagter
Racismefri by
Right of Return
Socialistisk Ungdomsfront – SUF
Studerende mod besættelsen
The Palestinian National Assembly in Denmark
TID TIL FRED – aktiv mod krig
48huset

 

______________________________

ENGLISH

 

“73 years of ethnic cleansing in Palestine – the struggle continues”

In light of the current situation in Palestine, we are holding a demonstration on June 5th. We will meet at Palæstinas Plads at 2pm and march together to Christiansborg around 2.20pm. Check out the event on Facebook as well.

A ceasefire does not mean a free Palestine. The occupation continues, the siege of Gaza continues, the oppression and expulsion of Palestinians continues. Let us use the momentum that has been created to strengthen our solidarity with the Palestinian cause and demand action from the Danish government in the face of Israel’s terror and apartheid.

We demand that the Danish government publicly condemns the Israeli bombing of Gaza and the violent repression of Palestinians in Jerusalem and the rest of Palestine, which are clear violations of international law and the UN Convention on Human Rights. Israel must also be held accountable and convicted of its war crimes in Gaza.

In recent weeks, we have seen how Israel has intensified its attacks on the Palestinians. 232 Palestinians, including 64 children, were killed because of the latest bombing raid in Gaza by the occupation forces, which lasted 11 days and was suspended with a ceasefire agreement on 21 May. The very same day, Israel attacked civilians gathered in the al-Aqsa Mosque in Jerusalem. In Gaza, another 72,000 Palestinians have been forced to flee after their homes were destroyed by the bombings. The majority of these are now, for the second time in their lives, displaced and forced to flee their homes, as most of Gaza’s residents are refugees from other parts of Palestine who suffered under Israeli terrorism and massacres during the Nakba in the years 1947-1948. In Sheikh Jarrah, in East Jerusalem, and in the West Bank, thousands of Palestinians are still being forcefully displaced from their homes as part of Israel’s systematic ethnic cleansing of Palestine. With the use of violence and apartheid legislation that leaves Palestinians without rights and legal defense, Palestinians are forced from their homes and property.

Across Palestine, since April 13th, Palestinians have been demonstrating every day since the beginning of Ramadan. On May 18, Palestine broke out in a national strike with such strength and unity across the country that has not been seen since 1936. All over Palestine – from Haifa to Al-Lydd, from Gaza to Rafah, from Ramallah to Nablus, Umm al-Fahm, Yafa and of course in Jerusalem, the capital of Palestine – Palestinians went on strike in protest of Israel’s continued crimes.

It is in this spirit that we will once again gather in Copenhagen and take to the streets in solidarity with the Palestinian people. We want to show that we support the right of the Palestinians to protest against the Israeli occupation and apartheid.

Ceasefire or not…

Israel continues its ethnic cleansing of the country’s indigenous people, the Palestinians

Israel continues its settler colonialism and theft of land

Israel continues its daily attacks on civilians

Israel continues its illegal occupation of the West Bank, East Jerusalem and Gaza

Israel continues its repression of 8.8 million Palestinians and denies the remaining 10 million Palestinians the right to return home

We demand immediate action from the Danish government. We must hold the Israeli government accountable for its violations of international law and human rights conventions, including countless war crimes, most recently the horrific bombings of Gaza.

We demand that the Danish government:

– Condemns the attacks in Jerusalem and Gaza – Israel must be convicted of its war crimes!

– Condemns the continued illegal annexation of Palestinian land!

– Introduce economic sanctions and sever diplomatic relations with Israel!

– Introduces military embargo and boycott of Israel now!

Peace does not begin until the world’s longest military occupation has ended.

Israel must not think that the battle is over. We continue the fight for freedom and justice for the entire Palestinian people.

**** Guidelines *****
* Flags: Only Palestinian flags are allowed – no flags from political parties nor countries!
* Racisme: We do not tolerate racism of any kind, including anti-semitism!
* COVID-19: We urge everyone to follow government guidelines. Keep your distance and wear a mask.

// Stop the Annexation of Palestine

Co-organizers:
Arbejderpartiet kommunisterne (APK)
Boykot Israel
Demokratisk Palæstinensisk forbund i Danmark
Det Palæstinensiske Forum i Danmark (Multaqa)
Det Palæstinensiske Forum i Danmark (Muntada)
Den Palæstinensiske Nationalforsamling i Danmark
Enhedslisten København
Enhedslistens Palæstina udvalg
Folkebevægelsen mod Nazisme
Frie Grønne
Internationalt Forum
Internationalt Forum KBH
Kommunistisk Parti
Palestine Revolutionary United Front
Palæstina Fredsvagter
Racismefri by
Right of Return
Socialistisk Ungdomsfront – SUF
Studerende mod besættelsen
The Palestinian National Assembly in Denmark
TID TIL FRED – aktiv mod krig
48huset

 

______________________________________

 

العربية

 

” ٧٣ عامًا على التطهير العرقي في فلسطين – والكفاح مستمر”

في ظل الاوضاع الحالية في فلسطين ننظم مظاهرة في الخامس من حزيران.

نبدأ من ساحة فلسطين في 14.00
نذهب معًا إلى كرستيانسبورج تقريبًا. الساعة 14.20.

وقف إطلاق النار لا يعني ان فلسطين اصبحت حرة. الاحتلال مستمر ، وحصار غزة مستمر ، قمع وطرد الفلسطينيين مستمر. دعونا نستخدم ما حصل من تضامن دولي لتعزيز تضامننا مع القضية الفلسطينية ونطالب الحكومة الدنماركية بالتحرك في مواجهة الإرهاب والفصل العنصري الإسرائيلي.

نطالب الحكومة الدنماركية بإدانة علنية للقصف الإسرائيلي لغزة والقمع العنيف للفلسطينيين في القدس وباقي الارضي المحتلة، حيث ان هذه التعديات تعد انتهاكات واضحة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما يجب محاسبة إسرائيل وإدانتها بجرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.

في الأسابيع الأخيرة التي مضت قتل ٢٣٢ فلسطينيا بسبب الهجمات الكثيفة التي قامت بها اسرائيل تجاه الفلسطينيين ،
من بينهم ٦٧ طفلا.استمر العدوان على قطاع غزة ١١ يوما ، وتم تعليقها باتفاق وقف إطلاق النار في 21 مايو.
في اليوم نفسه ، قامت إسرائيل بمهاجمة المدنيين المتجمعين في المسجد الأقصى بالقدس. وفي غزة ، اضطر 72 ألف فلسطيني آخرين إلى النزوح بعد أن دمر القصف منازلهم. غالبية هؤلاء هم الآن وللمرة الثانية في حياتهم مهجّرون مجبرون على النزوح من ديارهم ، حيث أن معظم سكان غزة هم من اللاجئين من مناطق أخرى من فلسطين الذين عانوا من الإرهاب والمجازر الإسرائيلية خلال النكبة في سنوات 1947 1948.
في الشيخ جراح والقدس الشرقية والضفة الغربية ، لا يزال آلاف الفلسطينيين ينزحون قسراً من منازلهم كجزء من التطهير العرقي الإسرائيلي الممنهج لفلسطين. مع استخدام تشريعات العنف والفصل العنصري التي تترك الفلسطينيين بدون حقوق ودفاع قانوني ،حيث يجبر الفلسطينيون على ترك منازلهم وممتلكاتهم.

في جميع أنحاء فلسطين ، منذ 13 نيسان ، يتظاهر الفلسطينيون كل يوم منذ بداية شهر رمضان.
في 18 مايو ، اندلعت في فلسطين إضراب وطني تميز بالقوة والوحدة في جميع أنحاء البلاد لم نشهدها منذ عام 1936 – من حيفا إلى اللد ، ومن غزة إلى رفح ، ومن رام الله إلى نابلس ، وأم الفحم ويافا وبالطبع في القدس عاصمة فلسطين – أضرب الفلسطينيون احتجاجا على جرائم إسرائيل المستمرة.

وبهذه الروح سوف نجتمع مرة أخرى في عاصمة الدنمارك – كوبنهاغن وننزل إلى الشوارع تضامنا مع الشعب الفلسطيني. نريد أن نظهر أننا ندعم حق الفلسطينيين في الاحتجاج ضد الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري.

بوقف إطلاق النار أم لا …

تواصل إسرائيل التطهير العرقي للسكان الأصليين في البلاد ، الفلسطينيين

تواصل إسرائيل استعمارها الاستيطاني وسرقة الأراضي

تواصل إسرائيل هجماتها اليومية على المدنيين

تواصل إسرائيل احتلالها غير الشرعي للضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة

تواصل إسرائيل قمعها ضد 8.8 مليون فلسطيني وتحرم العشرة ملايين فلسطيني الباقين من حق العودة إلى ديارهم

نطالب بإجراء فوري من الحكومة الدنماركية. يجب أن نحاسب الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان ، بما في ذلك جرائم الحرب التي لا حصر لها ، وآخرها التفجيرات المروعة لغزة.

نطالب الحكومة الدنماركية بما يلي:

– ادانة الاعتداءات في القدس وغزة – وجوب إدانة إسرائيل بجرائم الحرب التي ارتكبتها!

– ادانة استمرار الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية!

– فرض عقوبات اقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل!

– ادخال الحظر العسكري والمقاطعة لإسرائيل الآن!

لا يبدأ السلام حتى ينتهي أطول احتلال عسكري في العالم.

يجب ألا تعتقد إسرائيل أن المعركة قد انتهت. نواصل الكفاح من أجل الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني بأسره.

**** القواعد الارشادية *****
* الأعلام: الأعلام الفلسطينية فقط مسموح بها – لا أعلام أو أعلام أخرى!
* العنصرية: نحن لا نتسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية بما في ذلك معاداة السامية!
* كوفيد -19: نحث الجميع على اتباع الإرشادات الحكومية. حافظ على المسافة وارتدِ ضمادة

// أوقفوا ضم فلسطين

:المنظمون

Arbejderpartiet kommunisterne (APK)
Boykot Israel
Demokratisk Palæstinensisk forbund i Danmark
Det Palæstinensiske Forum i Danmark (Multaqa)
Det Palæstinensiske Forum i Danmark (Muntada)
Den Palæstinensiske Nationalforsamling i Danmark
Enhedslisten København
Enhedslistens Palæstina udvalg
Folkebevægelsen mod Nazisme
Frie Grønne
Internationalt Forum
Internationalt Forum KBH
Kommunistisk Parti
Palestine Revolutionary United Front
Palæstina Fredsvagter
Racismefri by
Right of Return
Stop Annekteringen af Palæstina
Socialistisk Ungdomsfront – SUF
Studerende mod besættelsen
The Palestinian National Assembly in Denmark
TID TIL FRED – aktiv mod krig
48huset