Årets sidste folkekøkken!

Palæstina Folkekøkken i Folkets Hus

onsdag, 22. december, 2021 - KL. 18:00 - 21:00
Folkets Hus, Stengade 50
— English below —
Kom til Palæstina Folkekøkken i Folkets Hus til et lækkert måltid mad – i solidaritet med det palæstinensiske folks kamp for frihed og retfærdighed.
Maden serveres kl.18.00.
Et måltid mad koster 50 kr. Man kan betale med både kontanter og mobile pay.
Al overskud gives til palæstinensiske politiske fanger for at støtte dem i deres kamp for frihed.
Middag indenfor eller take-away:
Grundet situationen tilbyder vi både folkekøkken, som man kan spise i Folkes Hus som normalt, samt take-away måltider. Ønsker man take-away opfordrer vi til, at man medbringer egne bøtter/glas til maden.
Nye corona-retningslinjer i Folkets Hus:
Vi opfordrer folk til at tage en test før ankomst, og derudover er der påkrævet coronapas i døren i Folkets Hus. Folkets Hus anbefaler desuden, at man har mundbind på, når man bevæger sig rundt. Vi vil gerne passe på hinanden og især på dem, der er i risikogruppen, og derfor håber vi, I vil følge anbefalingerne fra Folkets Hus.
Spred budskabet til venner og bekendte!
Vi ses i Folkets Hus!
// Palæstina Folkekøkken er et politisk initiativ med det formål at samle flere om den palæstinensiske frihedskamp. Her mødes både “garvede” og andre, for hvem den palæstinensiske sag er forholdsvis ukendt, over et måltid mad. Folkets Hus danner rammerne, og maden er lækker og billig. Folkekøkkenet støtter palæstinensiske grupper og initiativer ofte med fokus på palæstinensiske politiske fanger //
—————————————-
Come visit Palestine Community Kitchen in Folkets Hus for a delicious meal – in solidarity with the Palestinian people’s struggle for freedom and justice.
The food is served at 18.00.
A meal costs DKK 50. You can pay with both cash and mobile pay.
All proceeds goes to Palestinian political prisoners to support their struggle for freedom.
Indoor dinner or take-away:
Due to the situation, we offer both community dinner, which you can enjoy in the People’s House as normal, as well as take-away meals. If you want to take-away, we encourage you to bring your own containers for the food.
New corona guidelines in the People’s House:
We encourage people to take a test before arrival, and in addition, corona passes are required in the doorway of the People’s House. The People’s House also recommends wearing face masks when moving around. We want to take care of each other and especially those who are at risk, and therefore we hope you will follow the recommendations of the People’s House.
Spread the word to friends and others around you!
See you in Folkets Hus!
// Palestine Community Kitchen is a political initiative with the aim of engaging people in the Palestinian struggle. Here, both “experienced” and others, to whom the Palestinian cause is relatively unknown, come together over a meal. The settings are provided by Folkets Hus and the food is cheap and delicious. The community kitchen supports Palestinian groups and initiatives, usually with a focus on Palestinian political prisoners //