Nej til Ruslands invasion i Ukraine – Stop for alle krigshandlinger nu – For fred og nedrustning

lørdag, 5. marts, 2022 - KL. 11:00 - 14:00
Kristianiagade 5, 2100 København

(Text in English, Ukrainian and Russian in the below)

 

Vi har stærkt brug for fred i verden. Vi må igangsætte en spiral af dialog og nedrustning, for at nedtrappe konfliktniveauet og etablere en fredelig verden og et fredeligt Europa. Vi siger derfor nej til aftalen om, at der skal være amerikansk militær i Danmark.

Vi siger nej til atomvåben på dansk jord. Vi opfordrer også til gensidig nedrustning og politiske forhandlinger for en fredelig løsning på konflikten i Ukraine. Vi siger nej til konfliktoptrapning fra både Ruslands og NATOs side. Stop for invasionen af Ukraine. Fredsforhandlinger nu. Støtte til fredselskende kræfter i Rusland og Ukraine. Nej til dansk krigsdeltagelse. Ja til humanitær bistand.

Vi mødes ved den russiske ambassade i København, Kristianiagade 5, 2100 København, og går derfra til USA`s ambassade og afslutter demonstrationen ved Christiansborg.

Musikere: Anne Eltard, Arne Würgler….

Det øvrige: Program opdateres løbende

Arrangører (opdateres løbende): Demos, Enhedslisten, Global Aktion, Frie Grønne, Internationalt Forum, Kommunistisk Parti, KPiD, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Socialistisk Ungdomsfront (SUF), Fredsministerium, Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark, Aldrig Mere Krig, Netværk for velfærd og demokrati, Internationale Socialister, Foreningen Socialisten.

(Foto: Russisk demonstration mod krigen, februar 2022)

 

Ukrainsk:
ОСНОВНЕ ГАСЛО ДЕМОНСТРАЦІЇ В КОПЕНГАГЕНІ «НІ – РОСІЙСЬКІЙ
АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ!»
Негайно припинити всі бойові дії. За мир та роззброєння!
Нам наполегливо потрібен мир у всьому світі. Необхідно ініціювати
спіраль діалогу й роззброєння, аби знизити рівень конфлікту й
встановити мир у Європі й усьому світі. Ось чому ми говоримо «Ні – угоді
про розміщення в Данії американських військових!». І далі кажемо: «Ні –
ядерній зброї на території Данії!». Ми також закликаємо до взаємного
роззброєння й політичних перемовин для мирного вирішення конфлікту в
Україні. Ми проти ескалації конфлікту як з боку Росії, так і з боку НАТО, і
вимагаємо припинити вторгнення в Україну. Необхідно негайно розпочати
мирні перемовини. Ми підтримуємо миролюбні сили в Росії та Україні. Ні
– данській участі у війні! Так – гуманітарній допомозі!
Прийнято одноголосно 24 лютого 2022 року.
Час та місце проведення демонстрації – 5 березня, субота з 11 до 14
години.
Маршрут демонстрації: від посольства Російської Федерації – через
посольство Сполучених Штатів Америки – до палацу Крістіансборґ, де

розташовано парламент Данії.

Russisk:
Исходная oснова демонстрации
Нет вторжению России в Украину. Немедленно прекратить все боевые
действия. За мир и разоружение.
Нам настоятельно нужен мир во всем мире. Необходимо инициировать
спираль диалога и разоружения, чтобы снизить уровень конфликта и
установить мир в Европе и во всем мире. Вот почему мы говорим «нет»
соглашению о размещении в Дании американских военных. И говорим
«нет» ядерному оружию на территории Дании.
Мы также призываем к взаимному разоружению и политическим
переговорам для мирного решения конфликта в Украине.
Мы против эскалации конфликта как со стороны России, так и со
стороны НАТО, и требуем прекратить вторжение в Украину. Необходимо
немедленно начать мирные переговоры.
Мы поддерживаем миролюбивые силы в России и в Украине.
"Нет" – датскому участию в войне. "Да" – гуманитарной помощи.
Принято единогласно 24.02.22 г.
Время и место проведения демонстрации:
Суббота 5 марта с 11 до 14 час.
Маршрут следования с остановками: у посольства Российской

Федерации – у посольствa США – перед зданием Кристиансборга.

Engelsk:
No to Russia’s invasion of Ukraine – Stop all war activities now – For Peace and disarmament.
We are strongly in need of peace in the world. We must initiate a spiral of dialogue and disarmament, to reduce the level of conflict and
establish a peaceful world and a peaceful Europe. Therefore, we are opposed to the deal with the US to establish US military in Denmark. We are against nuclear arms in Denmark. Furthermore, we demand mutual disarmament and political negotiations for a peaceful solution to the conflict in Ukraine. We are against conflict escalation both by Russia as well as by NATO. Peace negotiations now. Support for the peace-loving forces in Russia and Ukraine – No to Danish participation in the war. Yes to humanitarian aid.

Copenhagen: Demonstration, Saturday March 5, 2022 11:00 – 14.00 h.

Route: Russian Embassy – US Embassy – the Danish Parliament at

Christiansborg Slotsplads.