Alternativ Stordemo: Hele Danmark På Gaden For Palæstina!

lørdag, 2. marts, 2024 - KL.
Hele Danmark

VI OPFORDRER ALLE I HELE DANMARK TIL AT ARRANGERE DEMONSTRATIONER OG AKTIONER I JERES EGEN BY LØRDAG D. 2/3!

I stedet for udelukkende at mobilisere os i København inviterer vi til at lave aktioner over hele landet i en landsdækkende manifestation i solidaritet med Palæstina.

Start allerede nu med at tænke kreativt i, hvordan I kan gøre kampen for retfærdighed i Palæstina synlig i jeres hjemby. Det kan være alt fra større demoer til mindre manifestationer og aktioner.

Det vigtigste er, at vi får vist politikerne, at HELE Danmark, fra små landsbyer til større provinsbyer, siger fra overfor Israels folkemord i Gaza!

Vi glæder os til at se folkets kreativitet blomstre for et frit Palæstina.

I København går vi på gaden fra den Røde Plads til Palæstinas Plads (“Israels Plads”) fra kl. 14-16.

Den landsdækkende manifestation vil foregå indenfor vores fælles retningslinjer:
– Ingen form for racisme eller diskrimination herunder antisemitisme, islamofobi, zionisme og homofobi etc.
– Ingen andre flag end det palæstinensiske flag
– Ingen bannere, symboler, flag, flyers osv. fra politiske partier eller religiøse organisationer

Vi vil løbende dele mere info og inspiration til dagens landsdækkende manifestation. Følg med på stopannekteringen
For spørgsmål: skriv til info@allepaagaden.dk

——————–ENGELSK———————————

WE ENCOURAGE EVERYONE IN ALL OF DENMARK TO ORGANISE DEMONSTRATIONS AND ACTIONS IN YOUR OWN TOWN SATURDAY 2/3!

Instead of only mobilizing in Copenhagen, we invite you to organize actions all over the country in a nationwide manifestation in solidarity with Palestine.

Start now to think creatively about how you can make the fight for justice in Palestine visible in your hometown. It can be anything from larger demonstrations to smaller manifestations and actions.

The most important thing is that we show the politicians that ALL of Denmark, from small villages to larger provincial towns, is speaking out against Israel’s genocide in Gaza!

We look forward to seeing the people’s creativity flourish for a free Palestine.

In Copenhagen, we will take to the streets from Den Røde Plads to Palæstinas Plads (“Israels Plads”) from 2 pm to 4 pm.

The nationwide manifestation will be organized within our common guidelines:
– No form of racism or discrimination including antisemitism, Islamophobia, Zionism, and homophobia, etc.
– No other flags than the Palestinian flag
– No banners, symbols, flags, flyers, etc. from political parties or religious organizations

We will continuously share more info and inspiration for the day’s nationwide manifestation. Follow along at stopannekteringen.
If you have questions please write to info@allepaagaden.dk