Politiske fanger gruppe

Politiske fanger-gruppen arbejder for solidaritet med politiske fanger i hele verden. Siden kapitalismens og imperialismens opkomst har magthaverne brugt fængsling, isolation og tortur som redskaber til at få oprørerne gjort passive og tavse og samtidig skræmme mennesker uden for fængslerne fra at deltage i oprør og modstandskamp. De politiske revolutionære fanger, der fortsætter kampen bag tremmer, er betydningsfulde fighters i frihedskampe og sociale kampe og vores gode kammerater. Vi skal vise dem at vi ikke har glemt dem. Vi skal føre en utrættelig kamp for i første omgang at få respekteret deres rettigheder i fængslerne og i sidste ende deres løsladelse fra kapitalismens og imperialismens umenneskelige fængsler.

IF’s politiske fanger-gruppe deltager i internationale kampagner for solidaritet med politiske fanger, det gælder George Ibrahim Abdallah i fransk-kolonialistisk fængsel, kurdisk-iranske Zainab Jalalian i islamisk-iransk fængsel, Admad Sa’adat i zionistisk israelsk apartheid-fængsel, Mumia Abu Jamal og  Black Panters fanger i US-imperialistisk fængsel, tyrkiske og kurdiske revolutionære fanger i fascistisk-tyrkiske fængsler, filippinske guerillaer, faglige og menneskeretsaktivister i pro-imperialistiske,  filippinske fængsler, iranske frihedskæmpere, faglige aktivister og feminister i islamisk-iranske fængsler, egyptiske aktivister i det egyptiske diktaturs fængsler osv.

Samtidig med at vi deltager i fangekampagner vil vi oplyse om baggrunden for fængslingen, og om de politisk-økonomiske forhold som har ført til fængslingen. Og deltage i bekæmpelsen af disse forhold

Vi vil deltage i politiske fangers konferencer verden over og vise film og holde oplæg om politiske fangers situation og kampe.

Vi vil organisere demonstrationer og aktioner som led i disse kampagner.

Vi betragter solidariteten med og kampen for politiske fangers løsladelse som en vigtig del af kampen mod imperialismen.

 

Bekæmp kapitalismen/imperialismen og zionismen!

Styrk den internationale solidaritet!